University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The Arts Collection

Page View

Patrick, Warren A. (ed.) / Show world
(September 14, 1907)

With the white tops: news of the tent shows,   pp. 24-25


Page 24

THE SHOW WORLD
Sspitns~The  1 907.
I   'no' ins. li~ ie coNls  i  t
s-iei'iinIntl  in tnt-it itinoy it, tile
Iitoc ilt niPt~nintnns-n st-sing that lit-s as-c
l tin- I  tins- L: i tl-t t-tn-fic-. 'fle
IIttpoittittit int' lil SliIt  X&lM, i
-s itt ito (t-Iotntitnnt ilinl4,t, ot it-INs
it,-iig itn-Inil~ nggitgtiit.
--i- Ilif     Iin ',I nit, Iii
o ln, f)i I itii iin t i , inn i) tn
ito- t; I  -,'   pit ilititot sIt
oo, tin itsimli in Past (-nhtnt intins
tiit t int i lt i iiit N\tInt
iIn-(ntiitnn' il l tint apont I55m s isis
Int no t it ii L nit in \ti it Ila IAa
T fiLL sIlmit[ tttnniittt0 toft nine 1esVols-
-(tlto ti ill:ts i1itini nto siim tiat
ttli It(in 55mm tit inI's, Jhu n Njen k tn is-iAs'
in   f(  s sl nit ler istnit-t tis
Ai Ici t Dotgo, onur Stins ilt tine last dany
Is-ti-i~t tins-er -eeIs nti the lot unt the
-tinning (all-ic ltoe to I ",tn-siiigla ntptublic
titniinni Ill slitie iticloniit- isib~l
,nsn, stic 45  ot . t-oliy -ear Post
1,11ns tIisc o -tntitr'  N oss,
It     Iiostn iin att nis- (If tine!
f-i niisiill tn os iiit jtetti; ei
ntis slin-sanicis sitin sinditly wanitisng fins
z itinot (tile 'nf tiles- smn'is iProcieeded to
I f int. ssiss is it Itinrnst st to.t(Ii'T hen  cur'
I~ nittinn, th ingun her t ll )11( nt, i  ui55
I, I I sine( I t L 51, Lt eeItI , t- I I,.,ain I , cries
niteti tine 5ircs tlIs otim-c Peoplt- to tIt'e
-Inl ~in it ass a Iin Inin-it 05 tto bitote
11't .inIsna it t tnilil,,al'sn tItIt( 1itttt s\as
li a -. Sis ittiit rd ll IsI t lOSIt iPut it
nin tnt tins liatil s-sntrnnrinss otf tho
Ill  nnit  t itnirli-I tinat ohs wias 1 ne1 -y
-ittI tlt n il, ettN -iin tlitsnunnti
tin,,i i inn ithli isti nill itt5Oqu tt
itit I t \\h mtiIt-hnd toots 55
lit   I  It no isiss tin stsi unisle
--al iiiI'  II- no t L slt itin) tl Os i  -o  it-s
I  iultt  ill i oioi's the " s iees
iio, Ini L .l I  I   i\ ith t  unlit )Is-
iii ~  ~    a ilno- i -opin li
-to " lltn It t tO- It il llC n~~-'itill lttiiii
-ti t h "I ., I, lit S l1) innnt ) o  r d
.Ii~ i  . il ...  lillt t til l Itsi n e'ci
-n     titi ni tint titt l i oftt
II,      iniiliio ttl  ,,1,is Joh tiltst-It
1, ,i tO Iiit Ii~iit it- O IIlt I Stvn
i l l I ti I nnnlll oi slyt
]i fitI I lt toof  tn til,- Sit' ti,\ N I On t,
Iti it in Inn mlii *11 'ptllitiO s o
-- n        to it it it t
-i tl t I ti1 IW t  tint 1 tit 'i tt
--a , ,   i niln pinillii P lt 'Ii-lftn
t: I _ II-- it Whill , l ~ "' t,,-
I linnt iL ll ,n 1110 Stilt I tI(Ie
-olIl II :it I I ont, -1 1,I-it lO'ts fitnii
At.;,. titli isi i    iteS t I- is
to ZL Ito tiiI' inniinl C i tu I (,Li ti tin,
1'1.lit O. cl i . It st nos I tilt IDis anit tite,
- -i i      s cii  tili l l  ittItt  itn
It lttitLit illi XX " I  nI thesis
iie it 5limonttl tint nit-ntni Tal inti
IL, - I t t ) -i~, lg s L t Inta .I 5nicee
S- q tie ice. is ai i, '2t anIi lilt shnow inn
-tsnti-teLeniI -nitli ie-s Mlini-c $2 traictioni
\A t I2 1iiit 1 11  lI( aoo aint nntea citntt daoy
In lV itt tin-lSe.
Ajfrssijl of 1iis IEloy Stunt.
I itlit'n, It-lnn, ontit,,l of11itoll thins
ttt- tht -, ttnS, nuaiI t 1.1 Ins!til, tin-
-  n I ni tlttnlO ptublict Stilt, I1 I tr
--mlm s, It\nt iiiltoit I I tn I',noste Ntiies
thi a~nall o-(ti  tli nihtit Xaf i nt
litL    1 ,li II mile t i ~Is t l in te ti
Smit-t thntit Cet " ti111 atit'e fmnr
-njlls I1111 s inn  disit'il" ]iit elit , eNas ft-aiitit
I tint' I Iri--initni11t I!i it g'.11 I, t. tsnn pe e r i
In I fr tInIreo-- " IS,- All. itt 511 ' 5o5Nitressnit
--t.if-tile 1-itire.en-rite sthe "Din of
"i Oiths snnttintinnt tin-ridnty tfins-
ots -in  tintl1tietlice to dnnige intiiit-
ttinoot 1t 5 fatalsttics' intni
n-tngN' Coinnors wStin rtis tine best sie-
OIL  Ill" 5 1 i Ii (55lintin nf 1-inniree, ts otis
lit IS i L~iiLt Il'nettlt to Iins rad ~siti s-'
L i  it i on"it1,  i c i nIe tl ti i-i is tattIlng
- otIc fronntt 115-ia.I sIlt Lis at onetet'n culi-
1-n-n ittis on 1- itt-ie Fr".-inc nsan as rist
-nila ttltlt It livittt- .t I. a S , tl i i-i1 titti
-tIl I,  helt5 C'onnonr ges -ouofl to tine
'--ti 11, I'- l ' teagin, titi fr t al t ittt ositt
inIt inato a liii 515 n OI a t litt, v5 tnt' N" m-
tot ol Itntl Iro i-n initlInatnt-
Inn ~  ~   ~ ins tnt Ot 111,
InI , i ot I ttt oils ftiin' r O t itlltt I 1, INIII
"Inn ILissncllt I\ t11g,1I In 5 SI ii dannt
it llt       untll) -p llitno-nnn
nlile. tinto I It
li Iit o i t, is i -n t nIna ,Il Lil Ln I J,
s ill it lii, atst ltts.t    ini st
lite Mu ss,  Pro is is allolNenictn
toI)st r11\11 ii cPIat 55all "1-11 li 'St ol
ait li ititl   ato, li  I cls
t11, it' tis, Ioft Doos Mo-iiannnd 1 cii,
tinatins nuill its It to I S it to tins I
9 -I ,ills it IN si t .n Si Ii ll m is tins , ,
Sisittist Iiih etl m.ime tint stii gt alnlitstt
tst I , iWtinii h ~ill, of6  .Tit mist Ltao In
tO 1,tI tin iisit \i n t    1iss1 ota
`ol ii  f sltjIsotii atd t itt a tftllsi
N\i, 1 (,)atll 11,1 innii In t tltingtoi~ ap lud'
155itO Innt sinnysolo-ia \Nolt lit OilIst it-ore~
iio silsIl Iic e im -e s Oil cr-i siluil rs-cia
if uc.h~ itsninitit tiit txa tin slI sc
OtiS, Isnt Iln in-1 tn je-lj aPI Oilintodliol taie
ti n Ose htit lislen sfle tioil tinn it
Ns aililsn tha beailda tnne linto 1-1til I'ins's
inl its inths-d is -ils  iti s ,iersPu t  is.Thl wr
isptsali haoic an usntilt- ,tlush cInsl nit tin
10 ns e ll stint tOI lintinsle lie ntis t-is stt  Ss-l
th  tjite - otnet Shet t ins--in 115 tin e inunll.
"po-ns t, ! n tin-iitnt iigpits- seniiad t~tlt a
inanntsits-ha t  cosnld Inni pt for iss O'lin
ilil tile Sh.d Ia..Ld eniedn tilt stats 515get
I pti~ o Itnsi aii trile iic jniiof nite
Itin \\t I hco a n ie c stil IIIl, issto, i ls welli
tie Ct',hat neMisses nc Cha-ncen.intml
sIns- c i i e ititi is lttn'sb-1 i tnsil, it-gges
atis' usii itto'- til tllC gntiiioeuniitin tin
fi ile Itit Is itn nscsintnit frIis . Th-
-clot therFs1).S. tnni-a pidn o Os ogt
a.ra otitsc i t ois u nin ctent
tilt itns ile  ~ Oflili~l Itol t-lioUti l
itslila it hltso I-Ciln,-h lini silo 'otnPlittOig
NI intse it i-gint is la~e tilt tltt lnti begge
littsIth is, rInll-t oiiils  Ihee
'inLni selofIin-sia ptn Int tn\-sit lo
tnt Po sl o anniis-\ tins ttii5-t  inne to  n-iii-le
gt~intnt5 Nsh lit~ oets) tlinngl innf, t hsl  is
tin IjbU ti t h an i rot'lic- ti no t inn ,i 'l- tl
a I nil Of a~ito (cr isItili, tiens~ht t'in n
I-il inht stlhscinn il 11 timit  nnlll~ill
Steilt o til connectiiicenn tile ing11)1. l
t-ls-i)1Nllstc whn~o Pithtigor tishi, fl tn(feel-s
btti- s, als ha-nde ile mliii55 1 t tin I ti Iiver
andt mt nia mmlli it ill alt i isi
tlsia~l til aint1its Ic nos its ditl, tlcs
ithn~i hisinsnieri iin nnsnintlo o tt `b o-ill
SN\in- I fro1ntnIllltnnlinnti, iht it ssLill nt-\
ninlktin t mlii a of  It'h n it ITll. t
tient Its-istissr tosi sit lis Moonses'NIi thet
\\'Ill ti1nnil I'lit t itorr in-ni (to Nit
nir nIfl "hulilsi . I iii I  I rt-itrs si-a n d  a
'IllII SuOft~ XX(iailit its tie utes i0stin
Xt -s I tIr ,,gh lii c l hen 'titnil,ILet . Lti N soilNill
Isitin til anltillugtin Omtiisi sttlie
si tris.1  andItiStlT     il 1.1
lii i t 1gsit Siv51c ine~i itmuinin E.ct
F-sre  ritotn toial  ssel ciititl snee sot,-
him.. ill nirttl " 'ttttile itillhsti~ ~il
t", Isn i- ,tirc-nnsinh -Olt,  at1  rc-1 a,,s f-ok
in u it  s lotiIllst5 in-ititintt
sinis  antI ns .I nlt-nns II1 Mj'ticcisng
cItint Dila t'slot, tni., tio( tiitt ilt-
of1t Il i -rais 'i it I  i f its n,ntsin-enot
Tils1 (iO tin)RtD ositl, nnoficeis tnt ticse
iinIS ithe theoin Oit~ltci it~~O OIit
It~lit t citiS ii, s sinic alit ntlis- ile
tit(o cirt isituioi n : I. isl-s lr-te t iiii
"Th iner t'iiitie te Innin nntinsltnt
,ri ite is nnstnng to tilt-e finletsA ill no10
s~iIns 5mll ine os nihieOlltles51inall sioffntn
inins g tiii s geeaeteit is tine faict, ifa te
Shonwi ait-tnid Ilin5t tne coinrcits ofg
I- i ittt Play~in aicf r itcn ins intliI ossl
g-nnnnni ossi. ' V~ -tiea'son ofl itsltissini suty
i -  nt-cg inicnns ugn s-artinnnsis -ann's- og
Itsy e citn y tin at ,il nos fits tie it t, fteenI"
one, foocnt t e s erodn rtei n- wilerg
titost oshn itriof the itnniy lsho SOi';otit-a
lug inn St ntr !ti Ni. sn1ltli  sooit unto in-anetil
ssmt f tin lni-,'s Gretatenstn icIno-
, att nntl'(ttt  uni it to in-I onus, 5550n d
aidist isni nili tin dnsioti fatns isa sIll
lug stiin ithe s'lt5155 tin.-itllin f,e nti
tosiany ea~tsextt b y 'tle lniehi,51 lifo it
a, l1it"' t bsinse-sstt55 tti yea thntnany-l----i
onshown tat I kinowu ofnnil tint t'fifteen
51-,-tn- t~'n 15 rsesll intne nsl evr-In
iltI II nil it.11  n d its t til til hank
- rto--tn, -eld   B t it i o n h
I
In Order to Reach Us Without Injurious or Vexa- '
tious Delays, be Sure Your Letter Heads Like This:
THE MURRAY CO.
Tents and Awnings
59 and 61 West Washington Street, CHICAGO
MNAN FCTURERS-`O
CIRCUIS CANVASES,
I Voles and Stakes ,' EtT, Flass~, Etc.
.,A"  ttS til  LiLU tIWI Lit' tile "Lltnnti
L t e~a, tils gltsats  sto\t nit tile Seat
D" itot  st a ''itit ailustIoittctt (,it.
I  -oti Iatt  \ isn- Pat~s  sn tn - 'IttInII
1- n1 till   anltott, attd  tile .Xrstnetti
;nt,t  il ooL t  ttnnlntett 1,1 tie tslooonllt
ttttn i t N- nn so siti atjpttii tntt it
lial 1K 9attIt" ttte Soot lin lielo tite Pl
totin II,    ie n"t  inass   ie, hss n
ntno tintann Pepl Isnilltt Dcis Iloittee
:1NItnc ttt e~  tIIn tlit-ut mo~e tLStIte-S atlonte,
ttttlt it cnCititnet alO ai 'St p t' llkc-ttste
jstl reN Iajscstic t isats, ts tcinsctsd to
0ttit tttttc octiingtimtcle rs P1-t1 Nctitnk
it nttli totint Partt Ot AInc (Stl's'~lt stICUnt
ninld ,ill ptan  tnnil e    aaIt on- , t itLn1
nill nngn ttile (canlllising i, o kintcst ytSlt-
ntS -11 tctt r IauIssitstnn AIts ,is' A-ss.ntatos
liii-. lit\t NVXItil)t Stnnn,st All. Buctiantan
anlt hint a-toititc Itt tiles-c-tirtise -<ol
'TEXAS AV 3tE(CAL F-OtR SHOWS.
E. A. Abbtottl, Jr., of Dasllais, Tells of tile
Lonte i.nis' Ansstlselos'zts.
"Texits is a grout States istorNery scay, bUt
it itints is 1 1 ecinti le-tintg toalst tlitOse-
ittitIS. Tile citizens of tnte Li- Statr State
nor i Lamrcttd  innly hatl, atndi it a result
tin, lairge c ities ofTexs  arc-nt itnecoi ltr
notetiy attracttino. El-;teaill io tinis till,-
ot Dlan~so, wh1iol hats  tle Glruand opliera
tIlltst, tine Matjestic Otsttti-111 tic titeni isitti
tine Basis Tent Ili 'SttottI c-titipitity. tir,
at   nuts-, tn (I a iinlnsnthetsater, allott
titst5 is a tile LI~ttin  tor it bhurlesqute
inoste 01 thc is t claiss."
l!.A bui" i Jr. Dlais  s-toinaic
Ii Tl- SHOXX   X(-~)D, inst tne ftnreo-
I i tnttciicit ]Last Nteelt. Mr. Aibot to
sentingti in catton ill tine etit aisti \\ILL.
it situr it tins genernal  stlteos sn Ilf
ittllOt  WXIslit 11 -tere  ie( stotlie ttttnotin-
il, tl asitiacot, eti sit o atitt oft,Sis it,
Osi nil tansi Dallais in snastws-ttn.
"Te rI.ttIostlett hieist fi Dnitias is mat
tttt lcd i ti all y y, isi therte tire tncsies-
tins Opieinings t,,r ins-ew theaters ansd setrtns
atitractionis. Tint it ese-t inln JI~Lcinse l tne
inose ittter capabile ittitiilgeteit antid Ste
otrts-itng to supnly tlie nsee-s scum einitjle
etisosOs. Tlne Grcansd OJptera Itost,., wohjih
is itningeul my tieuige 1Itigy, is onits-st tint-
itt-st tof tie SOttt. Beftore tint- tn-cSeit tani-
lis titie tie105ti o  itiis ies
,Ise tilne stntanttg eoll to sii f th ~ t bea-ifts i
ntn':t i-,t tTiin , Maetc    \Ilin It -intitl-
antit iss offers sxten t btills, itut te'
er,,ittsitO tits ttninttnit ontutit is no)t
estrsdby these tso Pilahuses.'
'Whnill "i'S t lolledi nittIt latst sulinisier in
MitttstC Xr. Abbottt satid:
l~t sunlnisir soas tlinctinits  trttolneiois.
'Tint la Ttisn-l~elsill, Sitck ostnlpnntsie ltn
titi ntt t,nnke Clifi Casnos wslish is aisintir-
aiily situaitedi, asid N\ itO 0 g5i et Sucess.
'tine omnIsiny swas coniiittstit or clos-er pee-
Pic> -unit thi-r lt~t entn-sists-i of sine sot
tine b~eet stocic offerns.  Xt s's-i-t muark
tine stat-i eonanttyi' haitt i sonisnr sNitch
ins-ritent tine esntiteistsit aif 'tint best Painghil
sock-i s'ttininy it tine Souith.'"
s5 Mr11. Abntit coitnes frsit tint' grstounti of
tine te-it  lsgislture, ruling ii,!:ztnot I Ii,
sstpitintinono it stlst-einft coul(t-rinjing tine
sjtitttiol is miii tt O initee:.i'lt i- ici
riiinin 1  t ling fOu e itire hnas ais hedt~tn tin,
inri I Iiie, t~nileio e-xit nstetl otf ine treen
ciii ti*Se toil tisstv-i\s tisket,, andt I Si,
Itt' l iic for tine attiie tigtsnt. S-i tntc
t ine oily t irts tnat isas lisit-t 'Texaso this
Iastnirn istliec Sets-t-'oto. The cjicus Seas-
Situ tinsin-t to, jtot -ttiiiin-ing li 'txas.
sni it  wllie inC iterectiitg tt seats-l tin
eanse NN (sitsi tine (Iiteent nirttit,- w\ilt
Pursuetit The opnion tinat holstii it 1se
Pnreseint tinis is that tins legislaitor- iso)
ranislt asndl ttst its ruinsi scii ntni I,
upiteld by tine  nnssint-11 n-nt-i
('1LE  NVADEio TEXAS'.
JT. Et. (jifftird onf ttie 5--lets-1ioto Shlow till
of tlie ('ooling 'rouii.
.I. E. ti ff1'.       Pressnt tint-O , ,i50 ntis-
1I1 u o   NIo,  Fo      RMsi"s.N t ''li
This isis tlt : 0 % td liI
of th e old LIilils"111I t
A wuno  uc',l  illn
ably7 k~.0nownf,o1 tie qnat<
distinction of its Product aiith
reliabl~ityvof its service
'ethe iemnbers of the iin
weear I are stillI resinonsiI
that quality. distinc tion an II l~
iility, are all here ititt (,il i
i Ig you better than ever hrIo
We have in stock alarge summer of
New and Second Hand Tents, Seals, etc.
Write for list ofasame.I
nhhilItIt 511 till, toni------I         as
I, s, o i all of it tni-iltaiss anini nlests
PeIcat Is,\ ill1 ttt hits- tit cil Iu01o thin
silIt  s hi- A t t focur tnt tine lug sintl- o f the
,sn-t lilleh tinat sonie,, (i i th ililunI one,1
imit tsi it clintlit lit tine liton1 g -rest
l 105 N-eis Datlnas s as incnJll n-s an-
denus gcnis, anch i-n dinount 551515  sInosth
itla it',sss, ssssnesh up.s (i, sstlinL, Inn the
Itsiital li-tchI ths tnlloing tltitlnlnnnnlOset
linnor stltsittin but tint- Si,atilt n - the
chinI toicsi ot discutin: nu  nii   tn-lng
anni inhssiss Wist'oi, sleen tltg lin ingn-
ing  13sntlnes  ansd  thn,   11     el
Himi s XXild WX155 aindl W. R. Xtu-,--i ati
I. I. I  inuni tnt tint Ri- On,1-hOI l,1 oSlittlvs.
Isir lin this mScic "lust Altntnniwknn-lfthe
Rnigiin uit, asndt litis I Tinnnli nn di-
rein togeineral of tint on itch iolt h- ,mere
also ,iiit hnd.ns
',etts-Isnos BlirIe  si
It is about si~nitely deiecl t1ilit thnt
inghming smntit still stils sake Ft. 0oih
and  DaIlnas, sostn  otne 55* iSO)  liii1 tsiIns
n-ecsall inno get 515it ad ot, gnInnL ths
tilsliie sof te nonuiteer to tins 1tI t sutgin-
Cell,  ttsh"N  a,~     l  ssnilf il-in inllk
ltt sn sall oi till sotate and sOi IIll sin Sells-
FIt  pepll . t TthisIt, Nn\s OSt firs  imt
Its'  ands it Iis ts   misc, -teitntg n'it-lg
iin, is t St-as il e Pssi b n-le inns in, liners
to to loN\   Tse  'oolti-i lito l,,snhl Itimolgl
thn attorney, Die Witit     i.  if DoItne-
Ste, aso  kniockedi out ills ,rltiar)n 15ate
tlint tnd by I'll isaitis d I for thilI snlnit
pieoleh ln suinttelI thit iats 'sIt. W'eb-
Itt-c ilst ssith theft hncissie tins 0111, jasil-
insis cnnnisssoss andis li L-il  N   lit-
omillse thnere i(s it lig  5, mm utiln  gUI-
intlig thnis t55st~s ths rilroadcns st ottd to
aIcosnIAtn-  llinuos, ilt tint o-nnilc-itneis
sissnh's- is--In is rigetcyl u   it thn
nahils hadss tio 1al tins scitti sNtintI tines
nikedi it ste tnot.
tl'',, e tins seni t f'Itoas tn mu I  n
thsttitcls-t5itgi sttne ltila c'nliiitihS-
sinin ,n ill, llit- Smii taltI \\]ilt( t iil itni
lnt-n ilt irallt isl ins, itti ...5 I utin ti' Lithc
Sis, usnush ,,,inn sit-tinmnt,n ltit tin,- Lil-
colsIunull until 1111iii, tins- shnus hnitnpnh
I ts erhn,-\ s~ n d "nfnas,-il  rlo,    In
lin tsiotnl is ths oni,it eaNI lig i-ni-, Ill It ''nee
,il-nt clinic LON,ss stmnnnl- ,\ lu i ()Ili 'sallt
IIf thiI Sn-  i ll this- shI . of f-,
t iln,, amndh rnuk, nf inlite sNs,nut,ha,  ira-
nln-xinn thanmn tit,-s nl-I inn nuns- inn NLouit
LII r-i  t il tli-itt,     that  I
htl~ntc-si-X'nlIa,- oInI-t still al-it uit-
is t-riits's htsI inn S,- sn-i
l'ssssisee ]till its Coliniitsi
jnttn It  tImeenuti o\cIit, in I1 TliI tit'sl
illng  m-iu in-muss- jsltn il-iillts:
' lie ianit ee Bill Wtilti Wtc SlonuS 1,11050,1
Ii )io"as-r Labo~nr tins', St-it. * , 1911n, at
ti~gt bo otines tush ]tiIlt gi----Ip titLadt t, ac-
st-unit ns sin Ish sinic flinniiish tinsw in ti I t~ill-
I - I , il s, t rn ng as a I    'i1 l
POP CORN BRICKS
101,oiiut(1550ol,h ni ill ititic  tltitj-i~g ]l
GARDEN CITY POP CORN WORKS,
GREENE &SONS. PROPS.           CHICAGO
CA.RNIVAL COS., t-SHLRS
Aut IAAi (lill-i
Seud for C ATALOG. ,tilin iIl"id
Special AttentionGivensthe Pl-OlesIiit
western Uniform go.
214 Clark St. (Dept. B)Chicago
OUR CATALOGUE ISYOURS
FORRTESKING :: ::::
S   t\ o s-want th n crrect ini st'sis. tnt, wotisiatnsli andi trie. n i t ill.
~.JJAMES H. HIRSCH 0CO., Chicago, Ill.
24
NE WS OF THETEN T SHO1WS
ill
~6
'I
ft
I It , s , -V0 ,
WMWMMMrM_              77"


Go up to Top of Page