University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The Arts Collection

Page View

Patrick, Warren A. (ed.) / Show world
(September 21, 1907)

Browne, Walter
On Big White Way in New York,   p. 15


Page 15

September 21, 1907.
THE SHOW WORLD
ON BIG
New York Bureau of
THE SH OW WORLD
Room 738 Knickerbocker
Theater Bldg., 1402 Broadway
Walter Browne, Representative.
NC\V NUIIK, Sb1. 14.-YVlilX. fi
dIii s orl marked by* any gret
(tilv Il tile theatrical world, it It
en ttistinIIgiiistiod by thiree eventsovlic
-well w, I;I and 111 X I f ill, best It'X I i1v,,
(,(11 ,-1 l re this 5tscasil It has ei
lv eowiif~ I us to tadll tiled X'1lild
lb' Ih int dliltitn oft (,uLI Eb't and Mis
Iill I oniii I tXw0 o1 tthe c'lee,
11.'lisit ;IItists e'ver sc1111 ill this c'oliy
] i, 11i if liits aifforded its; tile ptiasiti
XI\'] 'Ilinll back to thle stage NXIi s
11i10111 Hollins (i(i f the nlot~t (11110
iiI'l to"la1 Itt tk-itfiti of Comic (ipel
111ui do0111 s 1" 'll 'so sister 'XliilIl is 110
iii l 'Ill l 'i tile t"11e11111 in Ch'iceago:
ti. 'Xolti'te, ;it iiio ,Iiliylerbietker,
lit p'Sstii4 occurrentlce of this W001
fh  0' o iiiholhnly regrets the lesso
leifiw ini :1 iaX field of muisicail cool
i.TII' XIisk'm. It is the duty of cvN
iyiiii to he( tiuthiful fil( honest. 'Jhi
I"y kXII \eo ni imperittvC iii the ma~
I011 oidii~i mortals whose lines fall I
dite t tI ftic tth a5 it seemls tol 0n
xa itholit Ioffoniiing pcrhaps a hiost c
tliei i , tiecCritic muiist 110 it. Eu31
iitiI~ iitii in all siieritv lie, ca
,a g It I extent. we, of the noble firm
Cin yii New Yor'k, can really en
olilisiIves.
The Thief a Genuine Success.
laced biii fill ctilrs 'In iiih '1105 p : It
liltot ttiI" ii't im n  its ocn i s
tl ill of''ii heNo tfise city las
".11 I4ii II liIt i, er yari* tlt n 'JI Ph
1he, III ;i' o litera translation o
mell foC Ch fI it time. I i tlst eoi'O
Iit1 th ill-i s tater tis' M i ty lo
['Ii lla igtili der tl'il5 ell nit ltent fo
hIs fill l illilli "Itl h s a N pilll
lieni 'Ill' oti'hX 110111a asti
Ilin 's111 llf i prsill PTheX Thief
1A Ithilto 'S1c exten '1101 'IIc' lltlt
"'eli slifiillsi IliC thevref1or0e asa lsfit
'eill  a e I f~ill rllis i oun 'd. lerf
Aim ,%i lioi lood ofa ite i'east 0
I'XI 't se''lect itl Mari'gartsan Ill
[,,It I] speiia'l paite siutonl ith eI~
110 ,1  that Teril cieg walis ip vrthl
'Ir itni Iu sitialis aevrisoe fro , ilil
Therl sol bt'leohref isrl Bimlle. hil
,vil llr fill( It pa'rtli to fmit i ilili
Itipilt ite atnioff scll fo ]oiiiin atol
lil,- 1i i ti mis l l tor si. T e a'IIt
"In II, ii Xii llm full Enish loliig X'lf
ts Id "Il IltoX'C illi 0111ci' Wander i
IOln iii I :wiiea guest at tylgeahoe o
!I .. 111 Xlii T('41rdes pawihs andpetilb
lifIS I II illSC Ii' liie atir'lv in(tever
I'lli.si illills himtast ai folihe si)
'llt f1 ii il if'mhicit' bilsli of1 II-i
inithl ,i 'I~i ;r cl~a'sIvo intielist act
110.0Lrinu. iut it his glltestsa tii ofe fi
hird iiiiiiiC'l' is pXa riete  en- t
lil ll lindica ytie thef tXi0has ben"I
TSuheij11 of 9te11,n monef isrsime hit
Tot fell l it t iefl iusts lemn mil%
if fiti fiorci tolees ieaie file tinif iiiCo
IllIilc 1iih' 1it ot Feinyln fll
;Cartill ;t-ncfier11 filtesion iis slil
AT till ,lit hist guil.,( Taetas.  fromv
Ivanes i to til dotC'ie. totel ('1i
'lil t   Nl il itf ofe hitllit. 'Psileb
oelleno' 1it li s le ,I it Ihin in t and51'
1lii Ci01111.5 te1) sid.Ot5iX'n
Loe Wal~llll if e Paona teaty. a
RIchw Iii '10'iAll finda tie young wife
littl 'lle 11Cl. 'eh oter opnsswith-
"Y.Thnliif arst aus the l'ifescl ho iii-
".ttl ine. ei'Tincti.qBu whosii fins
finsg is'lintoin to hs cwifei-feI als
tltuff, JoV for11I111 fitt, pre'yiliill ife
'hise the f11loai t hI'lriisa fosh thoy-
lIl fa r toI 11 11 I llt ItiC itl'i'l. o l t'le-
'Li fl( t ls  is gnc,,t fII i t ct
WHITE WAYIN NEWYYORK
BY WALTER BROWNE.                         i rie u em osilfrh
ai Tsythat they are just as good. If
the Catof tile giants inr tis field is
s l sh 1111i' fto t~II Iof lin. She feared to fi l lollt ;Is ;I tw  ie Ofl 'iiii  fact, to priovide 11s XXitli such spoils as thlose
Ill'O is Roie it site tidf iaot wear pretty XIII Io'XX XI'1tliIS ltlXv itX ilet wXitha offered at fte, NewX York thleater tis
o- thil s. She pie'ils withi him. Ile tin tihit 11Idutlii11 sillc.'. XVhitti wXould jus- wveek, mayv tie strife long contintue, is
at lIntistanls. iHe grieves, but hie forgives till it longi, _NX Yttrk run. Itireatly seems fte, cry of alt lovers of light enltertain-
as ei 'Pli_ Ten ;L111tie thouighit con-les to 'is if iiiis citX' wX's deIstinedl tol hav'e a menit.
is . hull ldid yotung Fernand sacrific ' r ater variety of 111ays presented this M~r. Eleu is a genuine artist. His
11Il liisyif foi iici? Ifc Ilas notied fte, 5C'isoil than1 (ee hillIre but fewX ofstici fllItlods are lill qite s0 tdelicate. ats
i VXlti infitittion. i-Ic stispects bei r1111 neit Iiit iitheir withidrawallbeofii.(ltX'll'   -cpansItti
Y' Aiclists tier lit intrtigie WXithi the boy. XXIol btle ,IcalarnitV alike to fte, money at freer ]landl. Ull lItcks te, stubtle pathos
is lb, Xliii bingi' them f'ctc tol face. ilis lloving luag ers and fti 11111401114 pill)- XX'1i1'i chiaracerize tile 111011 whoi fainil-
XXife tr'iteittd to throwXX heriself fioim lit,               Jaii'/.ts Ini this colii'owith that dui-
it Xlilitit if bIle lIX'i'5; her. ill(] torn  Th Iii llgII' 15 iiit piliiils a seconld tIs c'tlkil'X llt'toilloit'll, iii'e cost('-
t ' 1 i s ithittit i tiX v ai grIetlit V~t'l' 15 10 ii til io a lit lilt i hai t  Xl A-ic 1111,1ii tii IIit  ittit il (Xi itIlt tisC itt li Ll
tf ilt ' t'oiiauyti II itf, 'tird Ill till,'01' XXter  'ie'' itill le a~loadea 0c0101  O a :1it is 'a t o i ill llilO tt 1i( enough
ill',s lis oiltIntli Site in s lil ilClt Il lt lihtlltIlS XX'lltil XhatiNi . A the e tr lis l W I:itn te Titi lol tC're to'iril'
:1iliis linlit i Ill' IiIIXI of lici li~lisai 'I'll'iii5  Xil l e titt l li O iTol d Engis XXi tl atc l oa is iil ul ttX
tie~ ~ ~ ~   ~   ~  ~  ~  ~~~~~~( tslii111 iXII tl"1 0 iiCtXiC1'~iht 'Xci fati] AXIi'. E10ie distusfii 'X ell ali iiiget, all-
tillt aild 'IAitileti 5iitletil tefe 5ilthel ile 51tleoolnn 111is t ae buiatii't istillsu- this itliv his fist boill i and tse to
If uti n isfa l't il~l' St'tti tlli fiit l Ni CIiiiilk iltatr  lshilet Iiietlites  i''lli ilCd ti applau d
- lhat ii hts'iis 111151'rlllt itiiIEcrl- llil' 'II ilt usIA ar i'it piX ofise li ah bllig Illdmetll id ilio
It  will has se th t t herel I 1ii s-till le- itiits iitei' Ili ii 0111] than a thrf e 01 A'ti riii t y tl] iiv i itol iasso tp
'i ofs fin( thasteIreo Nrati Iex Doll-, alittutlrun Btlit Hi u'aevthll'e' rl cite(a IlliI1 1ht(ii amshall right. I
n  UtilIe inev( parter iotCdiift(l prat. Ililis tIC tonl kee 0111 stl thi t ns ottid t1e iii ICr1p orttos  Thell 10vet
1 Ii N, tits sliei'e it s. IlnofrlttlitiPhlX'iols avlt ('illiC go the li Xirp iXX 01haetithei fLno ie soig dTe"
h r.Itis chfor ile Modir hs nd course11 wdi betha irissi EthdEnls   l re htile ftinat oXl01 itigebill.ad 11101
The co clsin. llw~vr. trv, to na  fil,(" W oll ni ghts 'I er BOi-I  old 'X li X if itielie ditt ul. hi r.- (illn Sor ticl'i a
e filzi," and ffitsut tigaf~ tCiiith  thinis- iltiettlddw oacio~eqcesti   ihhsfrtsn_,rdto
tf IiX t1 is  110h mor stitsfac1tor tha Ift th llca ill 1111ear. Othe whtlich ICai'klto''ICI iti Iretat ine lt plaud.
stliXlexisteilst ,XX'111 hddalai t'IliiCiX slll~ ftheCiorn.adTv-Ve   its otIICCl] SII lacto.( i  Itp
atIr fill] he tg i  , Tiheflc oh1 't Empire. Iboth tle slicce of XoioiCii Noter  alh tas alete Colonal ng
el  Ihte  of(.'lisetitt at'( f P rv  T.,e  i~ iiI s Butlitih 111rae] til thae s ItX in Ife'o 111ead l~iline. EI o i  111 it at
It  , i~  'lhuh siipplit the lit litte ]'st XX' 111111 N il''t i' ifo il(,iI sIIIiri~sthe 'isWol bieiiilii tbI he it  t h
n XlAnti Ed iti otle iiC ii XXe't ''ill. h  lile pla'1501 11in eitXC se1tasonX Itseeletains fr ]t sn s  h
fitth I' fIX o a Ii~Tooin. iso MyiiX y'AI-f Esa jhI"i ifsd ltsotsc
e'Xitii 1ruel '.s yotiht'ttti in i't~is s 'it'lIyls hask tip 1 h find iltieit( houe '11111', the l handy Caf hailt lreidie~d ofe
K i-ias t lcy ilhltli lt telonita 111 vI nih.traill theaitr1C Xsr Sel( IX Xthliii i f ts f l'ii's iftlV rl~C -a'illmarei'leln't
I li, 1 t tf wh~ic bt sup e  111chc ifttle coiiye. buIC itiuit Is l se lt'it' i t o cU 151 tC IlXi" 'ieslii ' a telso  11111 lIt] 1111111l 1i(1(1 tunis
1 t~lss liallilC 'Xlip-oi and I~tlX'ar v u andiCtssA itaicIrt i st ll'f IC liritlt]ii n  t No XXIclu o'fite
.tla vt lo igsoctNie h etr oaol  Ilt hlit' souu~            'X11X11tlv 'Xotthereoi
IheuuuulitsX C1.1]iiii  tI"s].i,~isfi'511' i it ''Io'11C1'il]       ol 111agilltis-.i erti X,ls X eizes BeThe
-FISS11       andt I't'vhX'iui ies ais toe~s itv 15ssnae '1, piti'IN Itas al         alt  a n
tli iitt ylulyre il lliC  lu-ritll ii l('C st .' ... to Losk]s 'I tiile P p hed Flgtilt lle  11 u
Wlia Iti ills to' XX po1 liihXou 11b1a~riton WoenPayr    t(lLc TechIon niq ,,ue~ thel prlape  o in t11 ,alo
Vice't as iiuiglatil lii- ts i " I li Siat u-ha Il lt.it ti fitcl'Tl. I i t lIetcr 01 l CX i~ l i ie'X"Ilu 'XIX 'Xle itto thy'F i ri
tI Wtantig iteli atti iitIt" and iill ilSe '11. i~ l'ue ~~iiutt ~i Ik hii'"iTown 1 l Toigt. il lllghu n
0 olterc ei 'I.nla totl i      ATclit It ai~i ATi'l' -tos play ist aiu'tiati a I l t 1 tiC 'Xhi'uii tit itiiutui il a le since
r X~t~li Fistn~ttlng lt were ecore d, 1 oft til li till llt i ts Ilii t pl IX Io s i tl  iC Xi
I'Iit  t11ua to ilie 'is lr''i  rli   hllI   i (11 flil  i h t     t fis1 t p 1111 Pt0to i f it ilihi teet'
Jus X uliS il ltCe ilailly befn til Id till XXf IS.. I i ll bItlt X'tl'l thei Ilxitin ClNlse th Icy is onAv't :  vi i n ts' r 'P ood Ia tlais
I~ ~ ~ ~~~~~' Iii M'a(hl c5 c paue lite beforeu'ls NI''1son I'lra tte' tt i sI111seril 11tenio'i 'ttt''~riih 11i
* tex 'is 'h I Ochlid is o 1 li 0it tf IaT- iC :1' lilly's' As~t di suie(vtli-Cxtt'teil'10t ;lttt isitsei ill 0v l'o sli ll or o tile C atis
ChIllin e ivr that ti ilarll fi'itm f~l it falls 1 far sh r o'f ixtut-lglhise t-tC 01 'ls' if 11 Sent i MIi-Ai tilt-s iritiI coiillh
'1'101 iitiaiit th uccess1. .It is'i atllityr i lt ,.Ii . ti ~t a ht o h  'ull' . Ii fastelt Pel lihais \Iably t" t il'
cta]n t' reatit nXil tha' t ilill' w'eikl                 Untuiittti Ih 'IXlsl siter hits' t15 a ltetX  011101 llt Itti
Xtit) 1ur hI itX v. whic Xcik' 5101' it thee Plt hi' flwight Lack T'ecie Zo olp
lii 6t the Roat gutin Nlets o rki int s it. oI ti ll litiIcu' i'C'no-ilis to hll~ia set l'I -'-to'r '1. 411111] hu it he byt'r. T'nt
- Alili 1111(1 delluis e it he S utix fiut iptiu illi' bi'tl' ll tilit~s'I 'XV'u eulil wItIXX tug l cls in fiet li e as iea fti'v ]uit'-
Iii ailI o ~ that stter (lu e Xiiu to ae sittlitllIS Vii II111 -tii llrl Ii eiLoX' X0 fellowi lOiillas oli'' rlt
t ti 11,,jlf 111 c e d tis X't111 1( XOi Cii' ' iit  tuft Ih it     11t1d' Mr.titX onf]it'i"' e p ls ili]h  andf C'at-
XY 'l's' appariil ll~ CIIo ISv oi i ed a 1icytl 'X lit y ! lis-Nt H i rs Jo luc 's .  TieAi1 ilX't l iei X111 els eit cl l~m and slii n] e.01 ini-
lil ittit" ti 1 ttral ctionts Ar lnso Ot i lith )v alit] ,(, TAN I lust"of tue i'ialcit p ti -i a si 'iti ,t 'Xuiu III itt an,~
sp tha  ast'tttIigan tisa becoig ilyto titis~(It ut ,Vho tttit fit, ABIiastsoli Square" 1111 tC 01tll IIllitt' al~ict(I'Ilr X'til
h sttle' ete nt fi ar tohe  city cf it. a t bhegan fii i X I ti' l ii'XX X ll- iiearmarkis ofPie C it"tlsit] fiX ll, Gi thei s ils 'ald
r heii 'FaXXcinting ylciiv dou of thalii lilslIoi5' dr1'itit T lhtuux i Iv (,t, flue Vfiil- Majors.l 5~l tll~if''~t'
I, l th Cin to se. ayfo Th   Xlld   Itlul fitt evtius foish hill silts. til Ats NihIX11 fiit' itu XX'ek arel Ftret
g Nv.111 intt's e manner h~t lef tilX iheiTerl o\;iitt tit 1[11')(it' oifl) fil(''i lit tlt nlose 'at 'Xnp lii se 'X Irzel  t] 'X)t'lhe
r tll]  A Ann iar itiui a liasci'. as Loa~ lt 1,W .;fl tis i ~iV t s" Tlosj "Ilie 'tilluiaix 'XXIIilo AlIIorest andl tilt
nett The Olrcv hi i'r tb asl tras- XIIei Fiihlitt ailot ish suhoclluu iii a 1'" thu 0 Sit \ tIietoeilo thisl-e XX'ti
p 'lan'~t(,(]  'Io th t'The , a liii CXi' IILanes Iil. s i llTh Storv. fi t ittll C tiIs Xl is'lit XXIiXli'u XI"i lb X'it
Ily InhIlaitth iCairnolis fu'tui ii                    k leiiteO''~Iryty'ill, cotrhull ('Llitti 'the. Tiii a fiit
'Xli '.11 tteali. Othr lIi 1X'e h rcu lit 'avl. )fltil Itritha'tssfluth e n-liil X;itc: f il C sin's 't auX X i a Cuox ,l tine
t ldl homfle a fil, tyluict Jamiites t 'e il li i n luuiihei' o huotis flu stig it l t e  Anderso fi ndu Lo loilt 'IOs i th  hi.i
whiin oft\, The e 1tlul.l Grlsta Gui fot"T]I( Xiae"Vs' o Thtuue Ah'al it theCII fireC'''ile MutcI~CC111 -Xr  l
Iitt' . is'uu g hi h 'X V irgitis'. 111] tinl Sciul notwi'' 'imitaiatl Ollit sii iitt a skhb ti s e aut Geirlh's. ion
f  Ira lli wtill'f uutt I'iii. 'XTiis he 'XThei hilt] , lilil i s i~i~ n fi  ueso the ~ta XCitii I 'lu (t any t-ieio aesi
ell.,th I c fi l 'it'lde IlliviC't]'li prlas 'Xaitititl i- t'lii'ier., cst have siuat- 'F~t' aa Bill at l Hamsei's. tr
fllyhfl-l luls thurele XXeek ruithlus get tiod X own foeri~a~t I-ts 'trun t feiAtor 01' "ilIit e mttin.adfl
m~O( ilt ati mllh!l" XX'u to I'hC G rol hll talltr o~lther 1is tte'XIkte 'Pi t at I gcoeft hotiiaesais thiasur week
1111 X'l s alieouht"X IlaX' X nl letd .-XI'ii ill s n ititex GniIris  pial wi" h B ill i'ili' Rol t I1t trl 111 o. iitt
lul illn beiih aiX'l o~ i"i otcBi ltl ~eitl~ia    ile Ne. St   1 llel' jugglrs';l Ir.X Ethe Mr.es~ inr
i~~~ulnuedor'Ill     ('e tht'lr. fu calo  t ackio ]I t hurip  a C st 11'; a es Iulilci raco Em e
Wh  ew LWyis1o , Runs fin( Sii Sept.  oi Ii raeiti' shorlay. n 'tii Pilomai ,  C tuAods Ill  ebr res and Tly;
lti0 nit ios, helrl] e- -ad  al  "15- Ci shoXX Alif.t10111 fla~ u-sr Xfno, thes 'XIn'yIg exetill Donald an'd Cal-
t Xit iilthis Tei~ildSua. he I b reeiith fill,1 Iloda iciule hltig' Ilesisoi . ct1 ingers Flms h Keto
Ills'tnac  nu tll Xitst X~iii 10lse ACI1ti tlpat Ieaut' Ihiatt been thwl itlii inotl 1111140 5ilr tXX0 Tietioandlthe
XXft~ c ilsto bC1i1 ciShoe 5C'ti lIIXi Thei li goodii1 Cliiiles is Vt'ntis dnegi haltsl XXBrkoters l'ihe.pes toae
Ii !h  fllin th sonu iieu'e Nvthltil to ie li T, h ilt 'Xlii0 111ilt Alihta lose A utt ToriyiPtor'15 hTlipm PlaXCIXitzhi Misd
ttis hlilt] fI. if 0111'. of tile lso l sit IDill, ant]l IC , Xi ot f lu iBtle-utlllcrs Co In -luf I 041(1110 of usis a Illo
it'Sept. `2' 1hIsit" fing11 FXloa si5ingenii tI lilt ]'ceXI lol i wnc o11 Shol- i o Ith lOXV illipa aires cninl by its
[tIiehe slti n CalIlag ciyll rolnyl. Ii                'Xtfi.u..iuiiatr'.Mis lo;i 111 11IV hel atite I-fytl) 5yIi re
ilcet]i 'I vtels tocuay lit th I it( of Ne'I'I Rearols Advace In Advalned Vanev-ile i'ir itomIVok as Xli bX' e Ge featoor-.
il0111] lioXaietiul hthoue  AXhre  Il~l toe Ihll us ciitled u the H t)(I'' 'IOicil Stho thie openin aitiac-e
thucu the 11.1 lilus t tcuesaiii be re X1;II Id t1 i 0list gioes olild Ilil iX it, fitlit Evt thue 1011tth S.lll(1111 ;tilli Avlast
scopeitt thnnll, 5lClill tf dramti alI 111 of1g sato hueN, XXro 'Xil XXtl 5iIlliFitut sht mutsicali at n tileFift
f1 ( 1 iniI Ititlist' rad htus ii ttilift. about iix l 'v't is  ltitiet ins toac X 111 ' [ll't  'Xhisse. iC ' i S on
Abihldat till Iot si's lit-11  11111itl 'hlt ''Li ont i I111 I iiI 'I 1, ll10  F 1" IXtt 511.1111 Ir~e 11 II j file
Reli 'I ill ' I  Th       t fl-'Inte  t Ire   b ft~ il, 1
15i


Go up to Top of Page